Definicija sestre

Sestrinstvo je pojam pod kojim podrazumevamo celokupnu delatnost medicinskih sestrara, koja obuhvata njihovo učešće u očuvanju zdravlja i sprečavanju bolesti, nezi i lečenju bolesnika, kao i u zdravstvenom procesu.

Stomatološkla sestra Aleksandra Martać

      Diplomu stomatološke sestre - tehničara stekla je nakon završene srednje Zubotehničke škole u Beogradu. U Stomatološkoj delatnosti je već 4 godine, nakom čega je, po završetku obaveznog pripravničkog staza počela da radi u privatnoj praksi. Za Aleksandru je izuzetna inspiracija osmeh zadovoljnog pacijenta. Nastavlja sa daljim usavršavanje i svojim radom često pomera granice svojih mogućnosti nastojeći uvek da pacijent bude taj koji će iz ordinacije izaći sa osmehom.