Dr Milena Milovanović

                           Dr Milena Milanović diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je obavila i pripravnički staž za doktore stomatologije. Tokom šestogodišnjih studija bila je angažovana na različitim poljima – autor i koautor je više studentskih naučno-istraživačkih radova, učestvovala u organizaciji manifestacije povodom Svetskog dana oralnog zdravlja pod nazivom „Osmehom obasjaj svet“, kao i niza radionica za edukaciju i motivaciju dece. Želja za istraživanjem i daljim usavršavanjem navodi je da upiše doktorske studije na Stomatološkom fakultetu.