PEX_5723.jpg

Naša praksa posvećena je pružanju visokokvalitetnih dentalnih usluga Vama i Vašoj porodici nežno i na siguran način. Redovni pregledi su vrlo važni u kreiranju zdravog i lepog osmeha. Učinite nešto za sebe, posetite vašeg stomatologa i sa ljubaznim osobljem naše ordinacije porazgovarajte o svemu. Uz korisne savete i u prijatnom ambijentu našeg prostora svaki problem je rešiv. 

Dr Ljiljana Radojević

      Zvanje doktora stomatologije stekla je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Obavezan pripravnički staž obavila je na klinikama stomatološkog fakulteta nakon čega je nastavila volonterski rad na Klinici za Stomatološku protetiku. Koautor je više radova iz oblasti stomatološke protetike i dečje stomatologije objavljenih u stručnim časopisima. Intenzivno se usavršava u oblasti stomatološke protetike u kojoj nalazi jedinstveni spoj umetnosti i nauke.